Всички постове с етикет: апостил

Какво е Електронен Апостил (e-Apostille) за документи? Откога и Откъде се издава

1 коментар

Какво е Електронен Апостил (e-Apostille) за документи?

На дипломи, приложения, справки и други образователни документи издадени от системата за средно и висше образование вече може да се поставя Електронен Апостил (e-Apostille). Друго предимство при поставянето на Елетронния Апостил е, че не се налага да се правят разходи за нотариална заверка на копие на дипломите и други образователни документи. Тези промени влязоха в сила от 12.06.2020 г..

Тази иновация, улеснява гражданите, при процеса на легализация на техните дипломи, приложения и други образователни документи. България е една от първите държави в Европейския Съюз, които започнаха да предоставят тази възможност, като Австрия, Румъния, Словения, Испания.

adminКакво е Електронен Апостил (e-Apostille) за документи? Откога и Откъде се издава
Прочетете повече