Цени за превод

Видове езици и техните цени.

Английски, Френски, Немски, Испански, Руски

Цените започват от 11.90 лв.

За обем на превода над 5 преводачески страници, получавате отстъпка.


Италиански, Сръбски, Босненски, Турски, Румънски, Молдовски, Гръцки, Украински, Полски

Цените започват от 16.90 лв.

За обем на превода над 5 преводачески страници, получавате отстъпка.


Унгарски, Чешки, Словашки, Словенски, Хърватски, Македонски, Арабски, Нидерландски (Холандски), Фламандски, Литовски, Португалски

Цените започват от 20.90 лв.

За обем на превода над 5 преводачески страници, получавате отстъпка.


Датски, Шведски, Норвежки, Арменски, Иврит

Цените започват от 34.90 лв.

За обем на превода над 5 преводачески страници, получавате отстъпка.


Китайски (мандарин)

Цените започват от 59.90 лв.

За обем на превода над 5 преводачески страници, получавате отстъпка.


Фински

Цените започват от 79.00 лв.

За обем на превода над 5 преводачески страници, получавате отстъпка.


Видовете документи са:

Група А (ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, БЛАНКОВИ ДОКУМЕНТИ): Акт за раждане, Кръщелно свидетелство, Удостоверение за
брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за идентичност на имена, Акт за смърт, Свидетелство за съдимост и други с подобна сложност.

Група В (ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ): Диплома за средно образование, Приложение към Диплома за
средно образование, Сертификати за придобита специалност, Удостоверения за завършен клас, Удостоверения за преместване, Удостоверения за придобита професионална квалификация, Уверение от ВУЗ, Академична справка, Диплома за висше образование, Приложение към диплома за висше образование, Банкови референции, Удостоверения от банки, Удостоверение за актуално състояние и други с подобна сложност.

Група С (СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ): Медицинска диплома за висше образование, Приложение
към медицинска диплома за висше образование, Медицинска академична справка, Решения, Декларации, Пълномощни, Съдебно решение, Решение от съда за вписване на фирма, Искови молби, Нотариален акт, Завещание, Юридически документи, Данъчна декларация, Фирмени документи, Фактури, Баланси, Отчети, Икономически документи и други с подобна сложност.

Група D (СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ): Медицински документи (всички
документи издадени от медицински интитуции), Епикризи, Медицинско свидетелство, Упътвания, Инструкции, Технически спецификации и документи, Поезия, Стихотворения, Сайтове, Книги, Статии и Всякакви други специализирани документи и други с подобна сложност.

Имате нужда от превод ? Попитайте за оферта !

adminЦени за превод