Цени за превод

Видове езици и техните цени.

Английски, Френски, Немски, Испански

Цените започват от 11.90 лв.

За обем на превода над 5 преводачески страници, получавате отстъпка.

UK 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
germany 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
spain 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
france 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация

Италиански, Сръбски, Руски, Босненски, Турски, Румънски, Молдовски, Гръцки, Украински, Полски

Цените започват от 16.90 лв.

За обем на превода над 5 преводачески страници, получавате отстъпка.

italy 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Serbia 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
russia 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
bosnia 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
turkey 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
romania 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
moldova 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
greece 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
ukraine 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
poland 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация

Унгарски, Чешки, Словашки, Словенски, Хърватски, Македонски, Арабски, Нидерландски (Холандски), Фламандски, Литовски, Португалски

Цените започват от 20.90 лв.

За обем на превода над 5 преводачески страници, получавате отстъпка.

Hungary 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Czech Republic1 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Slovakia1 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Slovenia1 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Croatia 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Macedonia 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Arabic 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Netherlands 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Flamand 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Lithuania 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Portugal 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация

Датски, Шведски, Норвежки, Арменски, Иврит

Цените започват от 34.90 лв.

За обем на превода над 5 преводачески страници, получавате отстъпка.

Denmark 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Sweden 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Norway 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Armenia 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация
Israel1 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация

Китайски (мандарин)

Цените започват от 59.90 лв.

За обем на превода над 5 преводачески страници, получавате отстъпка.

china 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация

Фински

Цените започват от 79.00 лв.

За обем на превода над 5 преводачески страници, получавате отстъпка.

FINL0001 100x50 - Цени за превод | Marchela.bg - преводи и легализация

Видовете документи са:

Група А (ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, БЛАНКОВИ ДОКУМЕНТИ): Акт за раждане, Кръщелно свидетелство, Удостоверение за
брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за идентичност на имена, Акт за смърт, Свидетелство за съдимост и други с подобна сложност.

Група В (ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ): Диплома за средно образование, Приложение към Диплома за
средно образование, Сертификати за придобита специалност, Удостоверения за завършен клас, Удостоверения за преместване, Удостоверения за придобита професионална квалификация, Уверение от ВУЗ, Академична справка, Диплома за висше образование, Приложение към диплома за висше образование, Банкови референции, Удостоверения от банки, Удостоверение за актуално състояние и други с подобна сложност.

Група С (СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ): Медицинска диплома за висше образование, Приложение
към медицинска диплома за висше образование, Медицинска академична справка, Решения, Декларации, Пълномощни, Съдебно решение, Решение от съда за вписване на фирма, Искови молби, Нотариален акт, Завещание, Юридически документи, Данъчна декларация, Фирмени документи, Фактури, Баланси, Отчети, Икономически документи и други с подобна сложност.

Група D (СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ): Медицински документи (всички
документи издадени от медицински интитуции), Епикризи, Медицинско свидетелство, Упътвания, Инструкции, Технически спецификации и документи, Поезия, Стихотворения, Сайтове, Книги, Статии и Всякакви други специализирани документи и други с подобна сложност.

Имате нужда от превод ? Попитайте за оферта !

Цени за превод
4.6 (92%) 5 votes
adminЦени за превод