Въпроси

Приемането и предаването на поръчки става по няколко начина:

  • На място в офиса на фирмата;
  • Като ни изпратите текста за превод по електронната поща info@marchela.bg;
  • Като изпратите документите за превод на адреса на фирмата, чрез куриерска служба или по пощата (след предварителна уговорка и уточняване на сроковете и условията за превод).

Превод на документ, извършен от лицензирана от Консулски отдел на МВнР агенция за преводи. Превода се поставя върху фирмената бланка на агенцията със заверка и подпис на оторизиран заклет преводач и печат на агенцията, оформен според изискванията на Консулски отдел към Министерство на външните работи на Република България. Той може да се използва във всички институции в България и в чужбина. За някои документи е необходима и легализация, в случай, че те ще бъдат използвани в чужбина. Например, ако Ви е необходим превод на Ваша диплома в чужбина, за да гарантира държавата за верността на превода, е необходимо тя да бъде заверена при нотариус, след това Министерството на образованието удостоверява истинността, чрез поставянето на Апостил, и след като документът бъде преведен от лицензирана агенция за преводи и подписа на преводача се завери в Консулски отдел към МВнР, вече Вашият документ е нормативно и законово издържан, и може да бъде използван в чужбина без проблеми.

  • Бавна поръчка (при обем до 8 страници) – три работни дни.
  • Бързата поръчка – до 24 часа.
  • Експресната – до 8 часа.

Преводаческите агенции изчисляват страница превод по Българсия Държавен Стандарт, според който тя се равнява на 1800 знака с интервалите или на 1500 знака без интеревалите на преведения текст. Общият брой страници на готовия превод се определеня с точност до половин страница. Можете сами да изчислите това в Microsoft WORD. Отворете файла и без да сте макрирали каквото и да било от текста, изберете менюто Tools, a след това от него командата word count. Ще се появи прозорец, в който Cheracters (with spaces) е броя на знаците в отворения от вас файл. Ako например докумета има 15 475 знака, разделяйки ги на 1 800, получаваме 8, 59 страници. Преводи на документ, по-малки от 1800 знака (например например лична карта) се таксуват като една страница. За избягване на завишаване на цените, преводачите се придържат към правила, като например използването на клавиша Tab, при оформянето на текст с голямо разстояние между данните.

Не. Преводи на официални документи, които ще се използват в държавни и общински учреждения, ведомства и министерства, имат право да извършват само заклети преводачи оторизирани от Министерство на външните работи на Република България.

Ако, не сте доволен от някой от използваните термини в даден превод, ние ще направим консултация с преводач и редактор и ще направим необходимия брой корекции, докато останете удовлетворен.
Желателно е, при даване на поръчка за превод да дадете и превода на специфични термини, които имате съмнения че може да не се преведат по желания от Вас начин.

Да, за нас е възможно. Ние разполагаме с много преводачи и това ни помага да приемаме и обработваме големи обеми преводи за кратки срокове. Но, това е експресна поръчка и сумата за плащане е по-голяма.

Симултанен превод е превод, който се извършва от поне двама преводачи в отделна кабинка и със слушалки. При него чужденеца говори без да спира и да изчаква преводача да превежда. Това е най-натоварващия превод за преводачите и най-скъпата услуга за клиента.

Консекутивен превод, е превод при който се редуват чужденеца и преводача. Чужденеца говори примерно 1-2 минути, след което спира и преводача превежда, след това преводача спира да превежда и започва да говори чужденеца.

При поръчка само за превод – ще бъде преведен текстта от брошурата. Но няма да бъдат поставени графиките, изображенията, икони, картинки и други. Това е допълнителна услуга и тя се прави след превода и се заплаща отделно.

Цената на превода е различна. Тя зависи от вида поръчка – бавна, бърза или експресна. Също така, зависи от какъв на какъв език се преведжа. Различните езици са с различна цена. Има голяма значение и какъв е документа и с каква сложност е превода. Най-добре е да ни изпратите документа за превод на имейла и ние ще Ви дадем оферта за изпълнение. Ако офертата Ви устройва, ще ни поръчате да извършим превода.

Това се случва често при искане за оферта на епикризи, пълномощни, нотариални актове и други документи написани с малка разредка и със ситен шрифт. Преводаческите агенции изчисляват страница превод по Българсия Държавен Стандарт, според който тя се равнява на 1800 знака с интервалите или на 1500 знака без интеревалите на преведения текст. А на 1 хартиена страница А4 може да бъде побран много текст (в практиката ни сме виджали по над 15 преводачески страници текст побран върху 1 хартиена страница).

Легализация означава изготвяне на даден документ като официален, удостоверен със съответните държавни гаранции за истинност и достоверност на поднесената в него информация.

Легализацията на документи НЕ се извършва на място в офисите на агенциите за превод и легализация. Нашата фирма си сътрудничи с всички институции, извършващи легализация в България, но всяко учреждение определя свои срокове за изпълнение, които не зависят от фирмата за преводи.
В зависимост от вида документ, легализацията се извършва от Министерство на външните работи или от Министерство на правосъдието или от НАЦИД към Министерство на образованието.

При наличие на всички необходими заверки, министерство на външните работи извършва легализацията, както следва: бавната легализация се извършва за четири работни дни, бързата легализация се извършва за 2 работни дни или „от днес за утре“.т.е. ако документът се подаде днес, може да бъде получен на следващия работен ден, експресната легализация се извършва за 1 работен ден. Сроковете в Министерство на образованието са същите, а в Министерство на правосъдието са 4 работни дни (за до 5 бр. документи).

Да, можете.
Няколко са министерствата, които поставят Апостил в зависимост от вида на документа.

Не. Заверката Апостил е международна Конвенция подписана в Хага на 05 октомври 1961 г. и се поставя само и единствено на територията на държавата, издала документа. Примерно, ако сте завършили университет в Германия, само в Германия в Министерство на външните й работи могат да Ви сложат Апостил.

Не, не може. Само на територията на България можете да се снабдите със заверка Апостил поставена върху документите Ви.

Отговора не е едназначен.
Да, можете в държавите с които България има подписан договор за правна помощ.
Не, не можете, ако България няма подписан договор за правна помощ със съответната държава.

Не, не може. Министерствата не обработват сканирани, снимани с телефон, фотоапарт и по друг начин документи. Легализират се оригинални документи с положени мокри печати и подписи. В някой случай за определени документи може да са и нотариално заверени.

Да, имаме. Лицензирана преводаческа агенция “МАРЧЕЛА” е оторизирана  от Консулски отдел на МВнР под № 1902 за извършване на официални преводи.

Да, всички са заклети. Ние не работим с преводачи, които не са завършили образованието си и ако не са записани в Министерство на външните работи като преводачи.

Адреса на офиса ни е: България, 1000 гр.София, ул. Георги Сава Раковски № 108, ет. 1, офис 104

Намираме се на ул. Г.С.Раковски 108. Това е сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи. Входът е между банка ОББ и закусвалня Subway. Влизате през дървената кафява врата и се качвате по стълбите на първия етаж. Ние сме вратата, която е точно срещу стълбите.

Не, защото оригиналния Акт за раждане не може да се легализира.
Ще трябва да ни предоставите Дубликат на Удостоверението си за раждане с правоъгълен печат за чужбина от общината.

Да, можем. Но, само ако институцията е в гр. София и ни дадете пълномощно, за да Ви представляваме там където трябва да извадим документа. Или Ваш упълномощен представител в България ни преупълномощи.

Да, за справка се изискват от Министерство на образованието. Но превода и легализацията се правят върху нотариално заверено копие. Освен, ако Вие искате да направим легализацията върху оригиналната диплома.

Не, Вие трябва сам да си го заверите при нотариус. Ние след това можем да го преведем и легализираме.

Не, само върху документа се слага Апостил. Върху превода се прави заверка на подписа на преводача.

Срока за най-бързата поръчка за легализация е различен в зависимост от документа.
Ако документа го обработва Министерство на външните работи на България – става за 1 работен ден.
Ако документа го обработва Министерство на правосъдието на България – става за 4 работни дни.
Ако документа го обработва Министерство на образованието на България – става за 2 работни дни.

При даване на поръчка, се заплаща капаро в размер на 50 % от приблизителната й стойност, остатъкът от сумата се заплаща при получаване. В случай, че плащането е по банков път – остатъкът от сумата се заплаща преди получаване на преводите.

Да, можете. В офиса на фирмата ни разполагаме с пост терминал.

Да, ако желаете ще Ви бъде издадена фактура. В противен случай ще получите само касов бон за извършеното от Вас плащане.

Да, винаги предоставяме отстъпки за обемни преводи.

Не, само в български лева.

Искате професионална консултация, попитайте ни.

adminВъпроси