Медицина и фармация

Ние сме лидер при медицинските преводи. Най-ческо превежданите от нас документи са: епикризи, рецепти, направления, диагнози, изследвания, консултации, писма от лекари до техни колеги в други болници, документи свързани с преместване на пациент от една болница в друга.
Към преводите с фармация спадат, преводи на информационни листи на лекарства, лабораторни изследвания за пускане на лекарства на пазара и др.
Имаме опит и в превода на инструкции за експлоатация на медицински софтуер (системи за докладване, локализация на медицинско оборудване, инструкции за употреба на медицинска апаратура, онлайн системи за отчитане прогреса на тестови лекарства и др.), технически ръководства за експлоатация на стоматологично оборудване, учебна литература по медицина, учебни планове от медицински университети и  др.

  • Епикризи
  • Изследвания
  • Документи за преместване
  • Направления
  • Медицински софтуер
  • Инструкции за употреба
  • Медицинска литература
Медицина и фармация
Оценете тази страница
Nikolay TodorovМедицина и фармация