Финанси

Имаме опит в превода на следните видове финанси:
– публичните финанси, обхващащи паричните потоци;
– Фирмени финанси, обхващащи управлението на входящите и изходящите парични потоци на предприятията;
– Банкови преводи, отнасящи се за банково дело и управление;
– управление на приходите и разходите на фондовата борса;
– Персонални, семейни финанси и как да управляваме бюджета на домакинството.

  • Публичните финанси
  • Фирмени финанси
  • Банкови финанси
  • Персонални финанси
Финанси
Оценете тази страница
Nikolay TodorovФинанси