Устни преводи

1. Симултанен превод – това представлява превод, който се извършва към момента на говоренето – в кабина, с двама преводачи, с микрофони и слушалки;

2. Консекутивен превод на конференции, обучения, семинари – това представлява превод с изчакване, говори чужденеца примерно 1-2 минути, спира и започва да превежда преводача 1-2 минути и после пак е чужденеца и т. н.;

3. Консекутивен превод при подписване на договори, декларации  и други при нотариус или при търговски преговори. Това е превод, при който чужденеца говори, след него преводача превежда. Когато става въпрос за подписване при нотариус, преводача превежда и писмените документи, които чужденеца трябва да подпише. Всички писмени документи, които са за подпис, клиента е длъжен поне 1 работен ден предварително да ги предостави на преводача, за подготовка. Клиента, трябва да е записал точен час и дата при нотариус за превода;

* Времето, в което преводачът е ангажиран от клиента се включва в цената, независимо дали има същински извършван превод.
* До един астрономически час, се заплаща 1 час превод, независимо каква част от това време е имало превод. След първия час, таксуването е на всеки започнати 30 минути.
Например: преводача е ангажиран от 12 до 14.15 ч, но поради закъснение на клиента е имало превод само от 14 ч до 14.15 ч. Клиента ще заплати за 2.5 часа превод.
* При ангажираност на преводача, извън населеното място в което е, клиента заплаща отделно от хонорара, пътни, хотел и храна.

Ако желаете да заявите устен превод се свържете с нас

Устни преводи
Оценете тази страница
adminУстни преводи