Втора езикова група

Видове езици и техните цени.

Италиански, Руски, Сръбски, Босненски, Турски, Румънски, Молдовски, Гръцки, Украински, Полски

Цените започват от 16.90 лв.

За обем на превода над 5 преводачески страници, получавате отстъпка.

italy 100x50 - Втора езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
russia 100x50 - Втора езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
Serbia 100x50 - Втора езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
bosnia 100x50 - Втора езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
turkey 100x50 - Втора езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
romania 100x50 - Втора езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
moldova 100x50 - Втора езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
greece 100x50 - Втора езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
ukraine 100x50 - Втора езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
poland 100x50 - Втора езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация

Видовете документи са:

Група А (ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, БЛАНКОВИ ДОКУМЕНТИ): Акт за раждане, Кръщелно свидетелство, Удостоверение за
брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за идентичност на имена, Акт за смърт, Свидетелство за съдимост и други с подобна сложност.

Група В (ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ): Диплома за средно образование, Приложение към Диплома за
средно образование, Сертификати за придобита специалност, Удостоверения за завършен клас, Удостоверения за преместване, Удостоверения за придобита професионална квалификация, Уверение от ВУЗ, Академична справка, Диплома за висше образование, Приложение към диплома за висше образование, Банкови референции, Удостоверения от банки, Удостоверение за актуално състояние и други с подобна сложност.

Група С (СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ): Медицинска диплома за висше образование, Приложение
към медицинска диплома за висше образование, Медицинска академична справка, Решения, Декларации, Пълномощни, Съдебно решение, Решение от съда за вписване на фирма, Искови молби, Нотариален акт, Завещание, Юридически документи, Данъчна декларация, Фирмени документи, Фактури, Баланси, Отчети, Икономически документи и други с подобна сложност.

Група D (СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ): Медицински документи (всички
документи издадени от медицински интитуции), Епикризи, Медицинско свидетелство, Упътвания, Инструкции, Технически спецификации и документи, Поезия, Стихотворения, Сайтове, Книги, Статии и Всякакви други специализирани документи и други с подобна сложност.

Имате нужда от превод ? Попитайте за оферта !

Втора езикова група
5 (100%) 5 votes
Рамона СтойчеваВтора езикова група