Трета езикова група

Видове езици и техните цени.

Унгарски, Чешки, Словашки, Словенски, Хърватски, Македонски, Арабски, Нидерландски (Холандски), Фламандски, Литовски, Португалски

Цените започват от 20.90 лв.

За обем на превода над 5 преводачески страници, получавате отстъпка.

Hungary 100x50 - Трета езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
Czech Republic1 100x50 - Трета езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
Slovakia1 100x50 - Трета езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
Slovenia1 100x50 - Трета езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
Croatia 100x50 - Трета езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
Macedonia 100x50 - Трета езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
Arabic 100x50 - Трета езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
Netherlands 100x50 - Трета езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
Flamand 100x50 - Трета езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
Lithuania 100x50 - Трета езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация
Portugal 100x50 - Трета езикова група | Marchela.bg - преводи и легализация

Видовете документи са:

Група А (ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, БЛАНКОВИ ДОКУМЕНТИ): Акт за раждане, Кръщелно свидетелство, Удостоверение за
брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за идентичност на имена, Акт за смърт, Свидетелство за съдимост и други с подобна сложност.

Група В (ОБИКНОВЕН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ): Диплома за средно образование, Приложение към Диплома за
средно образование, Сертификати за придобита специалност, Удостоверения за завършен клас, Удостоверения за преместване, Удостоверения за придобита професионална квалификация, Уверение от ВУЗ, Академична справка, Диплома за висше образование, Приложение към диплома за висше образование, Банкови референции, Удостоверения от банки, Удостоверение за актуално състояние и други с подобна сложност.

Група С (СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ, ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ): Медицинска диплома за висше образование, Приложение
към медицинска диплома за висше образование, Медицинска академична справка, Решения, Декларации, Пълномощни, Съдебно решение, Решение от съда за вписване на фирма, Искови молби, Нотариален акт, Завещание, Юридически документи, Данъчна декларация, Фирмени документи, Фактури, Баланси, Отчети, Икономически документи и други с подобна сложност.

Група D (СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕКСТ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ): Медицински документи (всички
документи издадени от медицински интитуции), Епикризи, Медицинско свидетелство, Упътвания, Инструкции, Технически спецификации и документи, Поезия, Стихотворения, Сайтове, Книги, Статии и Всякакви други специализирани документи и други с подобна сложност.

Имате нужда от превод ? Попитайте за оферта !

Трета езикова група
5 (100%) 4 votes
Рамона СтойчеваТрета езикова група