Желаете ли БЕЗПЛАТНА, лична Консултация за превод и легализация? Получи сега!

Какви консултации правите?

Нашата цел е да помагаме на гражданите с техните документи за превод и легализация и общуването им с институциите (общини, министерства, посолства, ведомства, агенции и др.).

В този смисъл, най-честите консултации, които извършваме са свързани с разясняване и улесняване на различни казуси свързани с документи от или за използване в чужбина касаещи житейските събития в живота на българските и чуждите граждани (като раждания на деца, сключване на брак, смърт, продължаване на образованието, започване на работа и др.). Много често хората не живеят и работят на едно и също населено място (град, държава, дори континент), разполагат с много ограничено време за спазване на сроковете за подаване и получаване на различни Разрешителни, Сертификати, Удостоверения, Дипломи и други и тогава ни се доверяват на нас, като ползват нашите услуги.

В консултациите, се стремим да им дадем винаги най-новата и актуална информация и да улесним процеса на комуникация гражданите с администрацията на местно и държавно ниво.

Не е тайна, че в България постоянно настъпват промени в тази област, защото често се издават нови и нови Наредби, Постановления или Заповеди, касаещи един или друг казус.

Ако постоянно не сте в състояние да следите цялата тази информация, може да се окаже че ще Ви бъде отказано издаването на важен за Вас документ, само защото нещо се е променило, а Вие не сте били в течение и сте пропуснали тази информация.

Кой консултира потребителите?
Консултациите се извършват само и единствено от високо квалифицирани специалисти, това са Старши Мениджър проекти с висше образование и над 8-10 години опит в бранша.

Те ежедневно комуникират с почти всички министерства като Министерство на външните работи, Министерство но финансите, Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването и т.н. Доказали са се като експерти в своята област и за нас е чест, че са част от екипа ни и са в полза на нашите клиенти и патньори.

За вече над 11 години опит ние от Агенция за преводи и легализация МАРЧЕЛА работим с клиенти от Счетоводни компании, Адвокатски дружества, Представители на едрия и дребния бизнес, Държавни институции и частни лица.

За нас няма маловажни клиенти и всеки получава еднакъв достъп до качествено обслужване и най-актуалната информация, свързана с документите му за превод и легализация.

След консултацията задължен ли съм с нещо?
Не, не дължите нищо нито на нас, нито на нашите експерти.

По кое време се извършват консултациите?
Поради много ангажирания график на мениджърите ни, консултациите се извършват в предварително уговорено и удобно и за двете страни време. Всички консултации се извършват само през работно време, най-често това са следобедните часове.

След колко време ще получа отговор на въпроса си, ако го задам по имейл?
В над 90% от случайте, това става от 1 час до 1 работен ден.

Ако не мога или нямам време да дойда на място, как ще ме консултирате?

Консултацията се извършва в удобен за Вас вариант:
– Може, да е писмена на имейл;
– Може, да е разговор по skype;
– Може и да е телефонен разговор.

Какво трябва да направя, за да получа БЕЗПЛАТНА лична консултация от експерт?
За да Ви бъдат, максимално полезни нашите експерти е много важно, подробно да сте описали вашия случай и да сте прикачили файлове със снимани (с телефон или фотоапарат) или сканирани документи с които разполагате и да сте формулирали въпроса/въпросите си които Ви интересуват.

Моля, попълнете формуляра по-долу за кандидатстване.

Всички полета отбелязани със звездичка "*" са задължителни.
*
*
*
Може да прикачите повече от един файл. За целта, отворете папката, където се намират файловете, като натиснете "Избор на файлове". За да изберете повече от един файл, задръжте "CTRL" и изберете с мишката файловете.

Желаете ли БЕЗПЛАТНА, лична Консултация за превод и легализация? Получи сега!
Оценете тази страница