Апостил

apostille1 - Апостил | Marchela.bg - преводи и легализация

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените документи от друга държава на български граждани следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Хагската конвенция, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

Всички издадени документи от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с Apostille, поставен от нейното Министерство на външните работи.

За да разберете какво е Апостил натиснете ТУК

Заверка на превода

Преводът на документа трябва да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” в Дирекция „Административно обслужване на български и чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на външните работи на Република България.

Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави – страни по конвенцията.

Списък на страните подписали Хагската конвенция. Документи от тези страни задължително трябва да са снабдени с Апостил.

Ако държавата, която ви интересува не намирате в страните по Хагската конвенция, проверете страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ.

Страни с които България има подписан договор за освобождаване от легализация:

Австрия, Алжир, Азербайджан, Армения, Беларус, Виетнам, Грузия, Йемен, Кипър, Китай, Куба, Кувейт, Либия, Македония, Монголия, Полша, Румъния, Руска Федерация, Сърбия, Босна и Херцеговина, Словения, Хърватска, Сирия, Узбекистан, Украйна, Унгария, Франция, Чехия.

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с Апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода от Консулски отдел, „Легализации и заверки” на Министерството на външните работи на Република България

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВИ

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:

  • Изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава.
  • Щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.
  • Когато в издаващата държава няма българско посолство / консулство:
  • Щемпелът на Министерството на външните работи на издаващата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от посолството на тази държава в столицата на трета държава, което е акредитирано и за България. След това, подписът и заверките на консулската служба на това посолство трябва да бъдат заверени и от консулската служба на българското посолство в тази държава.

Ние ще свършим всичко вместо Вас!

Апостил
Оценете тази страница
adminАпостил