lingua italiana Deutsch English - other languages  
АгенцияМарчела
www.prevod-bg.com

Леализация

 

Легализация

 

Легализация на пълномощно

Легализация на акт за раждане

Легализация удостоверение за брак

Легализация на кръщелно свидетелсво

Легализация на удостоверение за семейно положение

Легализацияа на удостоверение за идентичност на именат

Легализация на акт за смърт

Легализация на свидетелство за съдимост

Легализация на данъчна декларация

Легализация на съдебно решение

Легализацияна декларация за доходи

Легализация на нотариален акт

 

Легализация на диплома за средно образование

 

Легализация на диплома за висше образование и приложение към дипломата

Легализация на академична справка

Легализация на уверение от ВУЗ

Легализация на медицинско свидетелство

 

Легализация на други документи

 

 

Легализация

Доверете ни се!

Ние ще Ви спестим много нерви и време в борбата с бюрокрацията и родните чиновници.

 

Що е легализация на документи?

 

Легализацията, която извършват фирмите за преводи и легализация е държавен печат от български министерства, който се поставя върху официален превод на лицензирана агенция. В някои случаи, когато документа няма да се използва в чужбина, легализация може да се извърши и без официален превод.

Легализацията се извършва в различни министерства и посолства, а за всеки документ процедурата често е различна. Различните министерства имат свои срокове за заверка. Ако министерството на здравеопазването заверява на мига документа, то министерството на образованието може да го задъжи седмица, понякога и повече. Външно министерство има три типа услуга - експресна, бърза и обикновена. За всяка заверка министерството има различна такса, като най-изгодно е да се завери документа за четири работни дни.

Легализират се и документи от чужбина , които да се използват в България. В този случай най-вероятно ще трябва тези документи да са с апостил от държавата, която ги е издала или да са заверени от посолството й в България.

За информация конкретно за Вашия случай, обадете се на нашите телефони. Бъдете готови точно да изпълните нашите препоръки, защото ние ще Ви спестим много нерви и време в борбата с бюрокрацията и родните чиновници.

 

Свържете се с нас - Контакти с Агенция Марчела - превод и легализация на документи

 

 

 

 

 

Copyright © 2007